Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky. 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Koromli má 5 poslancov.


 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Pavol Kučmaš

Adresa: Koromľa č. 63

Tel: 0917 219 970

POSLANECKÝ OBVOD
číslo domu od - do
79 - 109, 168, 169, 175, 176, 177


 

Monika Lukačková

Adresa: Koromľa č. 141

Tel: 0905 443 818

POSLANECKÝ OBVOD
číslo domu od - do
1 – 37, 167


 

Miloš Medviď

Adresa: Koromľa č. 154

Tel: 0908 991 127

POSLANECKÝ OBVOD
číslo domu od - do
141 – 164, 166, 179


 

Ľudovít Žeňuch

Adresa: Koromľa č. 137

Tel: 0907 906 285

POSLANECKÝ OBVOD
číslo domu od - do
110 – 140, 171, 17


 

 

 

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

  • starostu,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.


Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Používam internet
 
 
29%

 
 
 
50%

 
 
 
11%

 
ÚvodÚvodná stránka